Monday, April 24, 2006

Apa yang ada pada 'status' kalau untuk mengukur tinggi atau rendah ilmu seseorang...Apa ada pada ilmu kalau tidak digunakan ke arah jalan kebaikan...apa ada pada diri kalau kalau lupa pada yang yang 'Asal'...
Orang yang berfikiran besar bercakap tentang ilmu.
Orang yang berfikiran sederhana bercakap tentang peristiwa.
Orang yang berfikiran rendah bercakap tentang manusia.
Orang yang berfikiran cetek bercakap tentang diri sendiri.