Wednesday, October 19, 2011

Just peringatan...Kuasa bukan penentu segalanya dalam komuniti....Tiang tak akan tegak tanpa sokongannya...Mimpi tak akan menjadi nyata tanpa kudrat.

Perkumpulan itu kuat jika bersama...akar tak akan kuat jika hanya seurat tapi kalau dipintal bersama boleh menjadi jambatan untuk kegunaan bersama...

73...